Standardmontage af luft til vand

Installations arbejde udføres af faglærte og autoriserede

samarbejdspartnere i henhold til dansk lovgivning.

Standardmontering af luft/vand

Installations arbejde udføres af faglærte og autoriserede samarbejdspartnere i henhold til DK lovgivning.

Standardmontering omfatter:

 • Montering af inde og udedel.
 • Udedel står på vibrations dæmpende fødder. Kunden sørger selv for et plant underlag inden montøren ankommer.
 • Boring af 1 stk. hul Ø65mm. i træ, mursten, eller gasbeton.
 • Trækning af 8 meter isoleret kobberrør og kabel.
 • 8 meter plastkanal + Div. endestykker og hjørner til plastkanal.
 • Trykprøvning med efterfølgende vaccumsugning.
 • Komplet el installation efter nyeste lovgivning med to aflåselige sikkerhedsafbrydere, nyt kobberbelagt jordspyd, 6 kvadrat jordkabel som føres til  ny tavle hvor der monteres bimåler, to kombiafbrydere og transienbeskyttelsesrelæg (max 10 meter nem førings vej til oprindelig eltavle) El arbejdet udføres af en underleverandør/samarbejdspartner med el autorisation.
 • Komplet Vvs installation: Til og-afgangsrør skal være i samme rum som hvor den nye indedel skal monteres.Vvs arbejde udføres af underleverandør/samarbejdspartner med vvs autorisation.
 • Idriftsættelse og test af anlæg.
 • Instruktion af anlæg med kunden.
 • Arbejdstimer inkl. kørsel.
 • Oprydning.
 • Når vi ankommer skal området hvor varmepumpen skal monteres være ryddet, både inden- og udenfor.

 

Ekstra:

 • Ekstra trækning af isoleret kobberrør, kabel og plastkanal pr. påbegyndt meter kr. 550
 • Ekstra hulboring i træ kr. 350
 • Ekstra hulboring i let beton eller mursten kr. 500
 • Hulboring i beton efter tilbud.
 • Afmontering og bortskaffelse af gammel eksisterende varmekilde efter tilbud.