Varmepumpens teknologi stammer helt tilbage fra år 1830, hvor franskmanden Sidi Carnot udtænkte varmepumpe teorien, som senere blev grundlaget for nutidens varmepumpeanlæg samt klimaanlæg. Hvis man spurgte Carnot i sin tid, så var varmepumpen et energi-transportanlæg, der udleverede en varmemængde fra en lavere temperatur til en højere temperatur. 

Det smarte ved denne teknologi er, at for hver kWh, som tilføres, så kan varmepumpen udlevere op til 5 gange energimængde. Med andre ord så betaler man blot 20% af den energi, som varmepumpen producere til boligen. 

Den første varmepumpe

I starten af 1930’erne blev den første rigtige varmepumpe installeret i USA og i slut 30’erne blev den første varmepumpe installeret i Zürich i Europa. 

I 1950’erne begyndte Danmark at beskæftige sig med udvikling af varmepumper, men der kom først rigtig gang i udviklingen efter energikrisen i starten af 70’erne. Efter krisen var der fokus på mere alternative opvarmningsmuligheder, og derfor var det oplagt at videreudvikle varmepumpe teknologien. 

De første kompakte luft til vand varmepumper til opvarmning og forsyning af varmt vand til huset blev udviklet fra år 1975 til 1980.

Efter energikrisen i slutningen af 1970’erne blev der endnu mere fokus på at videreudvikle varmepumpe teknologien. I denne sammenhæng blev der udformet et energiforskningsprogram, hvor der blev afprøvet mere end 75 projekter gennem en 10 års periode. 

Tilskud 

I 1980’erne blev der vedtaget en ny lov, som skulle sikre tilskud til anlæg, som omfattede vedvarende energikilder. Loven er stadig aktuel, men tilskudsprocenten for varmepumper har varieret fra 0-30%. I 2019 kan der stadig kræves tilskud til varmepumper. 

Udviklingen af varmepumper 

Varmepumper blev udviklet på Prøvestationen for Varmepumpeanlæg og siden 1981 har der været gennemført over 170 laboratorieprøvninger. 

I 2013 blev Prøvestationen for Varmepumpeanlæg nedlagt og i stedet kom Varmepumpelaboratoriet. Dette laboratorium er blandt de mest moderne i verden og kan håndtere varmepumper med en kapacitet på op til 30kW. 

De mest centrale og udviklede varmepumper er: luft til luft varmepumperluft til vand varmepumper samt vand-vand (jordvarme). 

Den dag i dag er varmepumper stadig i udvikling, hvor der er fokus på naturlige gasser frem for drivmidler, som er skadeligt for miljøet.