Serviceeftersyn & garanti

Bestil tid til serviceeftersyn af din varmepumpe.

Udfyld nedenstående skema, og vi kontakter jer hurtigt mulig pr. telefon for aftale af dato for serviceeftersyn.

Serviceeftersyn af din varmepumpe

Som det sikkert er bekendt, skal alle luft til vand varmepumper i.h.t dansk lovgivning have foretaget et årligt serviceeftersyn.         Dette gælder ligeledes for de luft til luft varmepumper, klimaanlæg og aircondition, som indeholder mere en 1 kg kølemiddel.

Garanti: På varmepumper med 5 års garanti fra opsættelsesdagen kræves det, at årligt serviceeftersyn overholdes for at bevare                        garantien. Dog Pumper med under 1 kg kølemiddel min. hvert 2. år.

Gram Energi tilbyder naturligvis at foretage dette service i.h.t. anlægges specifikationer, altid med godkendte reservedele, og vore teknikere har altid en ”up to date” uddannelse.

Dette giver en sikkerhed for et fortsat fuldt funktionelt anlæg i dagligdagen.

Varmepumper kræver en omhyggelig vedligeholdelse, herunder komplet kontrolmålinger, tryktests, strømforsyning, og ikke mindst en komplet rengøring p.g.a. bakterier, støv mm.

Basispriser på serviceeftersyn:

 • Alm. Luft til luft Kr. 1.150 incl. moms
 • Free multi Luft til luft med to inderdele kr. 1.625 incl moms. 
 • Luft til vand kr. 1.895 incl moms      

Evt. tillæg:  Dette såfremt der er flere indendørs enheder tilkoblet på samme udedel anlægget, eller yderligere ønsker i samme forbindelse med serviceeftersyn.  

Rabat: Såfremt der er flere anlæg på adressen, - normal pris for første anlæg, og kr. 305 i rabat pr. anlæg på de efterfølgende.

 

Luft til luft serviceeftersyns pris indeholder:

 • Rensning af fordamper og kondensator.
 • Rengøring af filter i indedel.
 • Strømforbrug og temperaturer måles.
 • Kontrol af afløb, evt. drænpumpe.
 • Evt. Kontrol af kølemiddelfyldning.
 • Kontrol for utætheder og isolering.
 • Kørsel.

(påfyldning af ekstra kølemiddel hvis det skulle være nødvendigt, er ikke inkluderet i prisen.)

 

Luft til vand serviceeftersyns pris indeholder:

 • Kontrol af div. indstillinger.
 • Kontrol af anlægges drift.
 • Kontrol af rørsystem for evt. lækage.
 • Kontrol af fanmotor.
 • Kontrol af evt. anode.
 • Kontrol af sikkerhedsventil på centralvarme og på brugsvand.
 • Rensning af fordamper.
 • Rengøring af filter.
 • Efterfyldning af vand hvis nødvendigt.
 • Trykkontrol af ekspansionsbeholder.
 • Kontrol af automatudlufter.
 • Kørsel.

(påfyldning af ekstra kølemiddel hvis det skulle være nødvendigt, er ikke inkluderet i prisen)

(Udskiftning af anode hvis nødvendigt er ikke med i prisen, det koster kr. 995)