Varmepumper

Hvad er en varmepumpe?

En varmepumpe udnytter varmen i luften udenfor til at opvarme boligen med. Varmepumpen kan både varme og køle, hvorfor den kan bruges hele året rundt. En varmepumpe er en meget effektiv måde at opvarme sin bolig på, da den er mere energi-venlig i forhold til f.eks. elvarme. Varmepumpen bruger el i forbindelse med dens funktioner, men dens forbrug ligger på ca. en fjerdedel af den strøm, som el-radiatorer kræver. Dette hænger sammen med, at en varmepumpe genererer op til 4-5 gange så meget energi, som den tilføres. Det betyder, at varmepumpen har en langt større virkningsgrad end de fleste andre varmekilder, hvorfor det både er et billigere og mere miljøvenligt valg i forbindelse med opvarmning af boligen. En varmepumpe kan installeres i alle slags bygninger uanset, om der er tale om opvarmning af radiatorer og gulve eller i forbindelse med opvarmning af brugsvand i bygninger med et fordelingsanlæg. Hos Gram Energi tilbyder vi opsætning, udskiftning og installation af vores moderne og effektive Panasonic varmepumper. Installationen af luft til luft varmepumper tager ca. 3 timer, mens udskiftning af gas- eller oliefyr til luft til vand varmepumper kan klares på 1 dag. Vores korte installationstid betyder, at du som forbruger ikke mister varmeeffekt i forbindelse med opsætningen, hvilket gør processen billigere og mere miljøvenlig.

Fordele ved en varmepumpe

Der er et væld af fordele ved at vælge en varmepumpe, når boligen skal opvarmes og/eller nedkøles. Dette gælder både økonomisk såvel som miljømæssigt, da varmepumpen kan spare dig op til 70 % på varmeregningen (afhængig af din bolig og din nuværende varmekilde) samtidig med, at der i den forbindelse også udledes mindre CO2. Varmepumpen er med andre ord derfor et billigere, mere effektivt samt et grønnere valg. Dette hænger sammen med varmepumpens evne til at udnytte varmen fra udeluften, hvilket medvirker til dens lave energiforbrug samt høje energigenerering. Varmepumper har altså en langt højere virkningsgrad end almindelige elradiatorer og lignende.

Hvilken varmepumpe skal jeg vælge?

Hos Gram Energi tilbyder vi to forskellige varmepumpesystemer, som begge er specialiserede i at udnytte energien på bedst mulig vis:

Luft til luft

En luft til luft varmepumpe fungerer via et todelt system, hvor det ene monteres på ydersiden af boligen, mens det andet monteres på indersiden. Her udnyttes energien fra udeluften til at danne enten varme eller kulde indendørs i boligen. Derudover optimeres indeklimaet i boligen i løbet af processen, da luften filtreres for støv og partikler. Dette er en relativt simpel måde at opvarme eller nedkøle sin bolig på samtidig med, at der ofte er en del penge at spare.

Luft til vand

En luft til vand varmepumpe fungerer ligeledes via et todelt system med en ydre komponent udenfor og en indre komponent indenfor. Det er varmen fra luften, som udnyttes til at opvarme din bolig samtidig med, at pumpen også genererer varmt brugsvand. Denne type varmepumpe fungerer altså som hovedvarmekilde. Det kan i den forbindelse anbefales at benytte sig af denne form for opvarmning, hvis du f.eks. har et olie- eller gasfyr, da luft til vand varmepumpen både er billigere at montere, servicere og er ikke mindst markant billigere i drift samt mere miljøvenlig.

Hvordan fungerer en varmepumpe?

En varmepumpe består som tidligere nævnt af et todelt system med en inde- og en ude del. Varmen fra luften udenfor pumpes udefra og ind via en specialiseret metode, der virker ved hjælp af en særligt udviklet fordampnings- og kompressionsproces. Efterfølgende blæses den varme, kølede og/eller rensede luft ind i boligen via luft til luft-systemet eller via en varmtvandsbeholder eller et centralvarmeanlæg ved hjælp af luft til vand-systemet. Det er i den forbindelse vigtigt, at bygningen er velisoleret og har tilstrækkelige varmegivere til at opvarme boligen. Hvis disse krav til bygningen ikke opfyldes, kan man risikere, at varmepumpen kommer på overarbejde og således ikke er lige så driftseffektiv. Dette kan derudover også være med til at forkorte varmepumpens levetid, hvilket dermed bliver dyrere og mindre miljøvenligt.

Hos Gram Energi er vi eksperter på området og kan til enhver tid rådgive, installere og servicere den eller de varmepumper, som vores kunder ønsker eller har behov for. Vi rådgiver tillige i effektiv energiudnyttelse i forbindelse med vores varmeanlæg samt, hvordan man på bedst mulig vis undgår energitab.

Se vores luft til luft varmepumper Se vores luft til vand varmepumper